Rozhodnutí o přijetí uchazečů k vyššímu odbornému vzdělávání

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů k vyššímu odbornému vzdělávání ve školním roce 2021/2022

Obor 41-32-N/01 Lesnictví – kombinovaná forma

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1-34 pod  přidělenými registračními  čísly se  přijímají k vyššímu odbornému vzdělávání obor  41-32-N/01 Lesnictví  - kombinovaná forma ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2021:

Pořadí

Registračníčíslo

Body

Výsledek

1.

6

33,0

přijat

2. - 3.

7

29,0

přijat

2. - 3.

15

29,0

přijat

4. - 6.

13

26,0

přijat

4. - 6.

16

26,0

přijat

4. - 6.

21

26,0

přijat

7.

59

25,0

přijat

8.

36

24,0

přijat

9. - 10.

41

23,0

přijat

9. - 10.

43

23,0

přijat

11. - 14.

25

22,0

přijat

11. - 14.

38

22,0

přijat

11. - 14.

48

22,0

přijat

11. - 14.

55

22,0

přijat

15. - 18.

11

21,0

přijat

15. - 18.

18

21,0

přijat

15. - 18.

22

21,0

přijat

15. - 18.

34

21,0

přijat

19. - 21.

12

20,0

přijat

19. - 21.

19

20,0

přijat

19. - 21.

20

20,0

přijat

22. - 25.

9

19,0

přijat

22. - 25.

27

19,0

přijat

22. - 25.

49

19,0

přijat

22. - 25.

58

19,0

přijat

26. - 30.

10

18,0

přijat

26. - 30.

23

18,0

přijat

26. - 30.

37

18,0

přijat

26. - 30.

46

18,0

přijat

26. - 30.

50

18,0

přijat

31.

39

17,0

přijat

32.

52

16,9

přijat

33.

30

16,8

přijat

34.

51

16,7

přijat

35.

31

16,6

nepřijat

36.

3

16,5

nepřijat

37.

28

16,4

nepřijat

38. - 41.

60

15,0

nepřijat

38. - 41.

24

15,0

nepřijat

38. - 41.

54

15,0

nepřijat

38. - 41.

56

15,0

nepřijat

42. - 44.

8

14,0

nepřijat

42. - 44.

40

14,0

nepřijat

42. - 44.

53

14,0

nepřijat

45.

33

13,0

nepřijat

46.

57

12,0

nepřijat

47. - 51.

2

11,0

nepřijat

47. - 51.

17

11,0

nepřijat

47. - 51.

29

11,0

nepřijat

47. - 51.

32

11,0

nepřijat

47. - 51.

47

11,0

nepřijat

52.

4

10,0

nepřijat

53. - 55.

14

9,0

nepřijat

53. - 55.

26

9,0

nepřijat

53. - 55.

45

9,0

nepřijat

56.

35

7,0

nepřijat

57. - 58.

1

6,0

nepřijat

57. - 58.

44

6,0

nepřijat

59.

5

5,0

nepřijat

60.

42

0,0

nepřijat

 

 

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k řediteli školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

 

 

 

                                                                                                                                                    PhDr. Michal Grus

                                                                                                                                                          ředitel školy

 

Zveřejněno: 23. 6. 2021