Rozhodnutí o přijetí uchazečů VOŠ - obor 41-32-N/01 Lesnictví

 

Ředitel střední lesnickéškoly, jejížčinnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnickáškola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, na základěškolského zákona a vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1-28 pod přidělenými registračními čísly se přijímají k vyššímu odbornému vzdělávání obor 41-32-N/01 Lesnictví - kombinovaná forma ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnickéškole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2024:

 

Pořadí Registrační číslo Body Výsledek
1. 50 40 přijat
2. - 3. 21 37 přijat
2. – 3. 39 37 přijat
4. 10 32 přijat
5. 2 28 přijat
6. 34 27 přijat
7. 29 26 přijat
8. – 11. 8 25 přijat
8. – 11. 12 25 přijat
8. – 11. 36 25 přijat
8. – 11. 48 25 přijat
12. – 13. 25 24 přijat
12. – 13. 44 24 přijat
14. – 17. 7 23 přijat
14. – 17. 47 23 přijat
14. – 17. 41 23 přijat
14. – 17. 45 23 přijat
18. – 19. 16 22 přijat
18. – 19. 32 22 přijat
20. – 21. 1 21 přijat
20. – 21. 43 21 přijat
22. – 24. 3 20 přijat
22. – 24. 11 20 přijat
22. – 24. 38 20 přijat
25. – 26. 17 19,9 přijat
25. – 26. 35 19,9 přijat
27. 19 19,8 přijat
28. 22 19,7 přijat
29. – 30. 24 19,6 nepřijat
29. – 30. 42 19,6 nepřijat
31. 6 19,5 nepřijat
32. – 34. 15 18 nepřijat
32. – 34. 27 18 nepřijat
32. – 34. 46 18 nepřijat
35. 40 17 nepřijat
36. – 38. 30 16 nepřijat
36. – 38. 49 16 nepřijat
36. – 38. 37 16 nepřijat
39. – 40. 14 15 nepřijat
39. – 40. 31 15 nepřijat
41. – 42. 26 14 nepřijat
41. – 42. 33 14 nepřijat
43. – 44. 20 12 nepřijat
43. – 44. 23 12 nepřijat
45. 13 10 nepřijat
46. – 47. 5 9 nepřijat
46. – 47. 9 9 nepřijat
48. – 49. 4 8 nepřijat
48. – 49. 18 8 nepřijat
50. 28 7 nepřijat

 

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správnířád, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k řediteli školy. O odvolání rozhoduje Krajskýúřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

  

                                                                                                             PhDr. Michal Grus

                                                                                                             ředitel školy

Zveřejněno: 14. 6. 2024