Testování před přijímací zkouškou

 

12. 4. 2021 v Písku

 

Vážení rodiče, milí uchazeči,

1/ podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 6. 4. 2021 (pro srovnání přikládáme v příloze) se zkoušky může zúčastnit ten uchazeč, který

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  • doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Podle mimořádného opatření má tento test provést a doklad o něm vystavit (základní) škola, kde je uchazeč žákem.(čl. III. a IV.)

Mimořádné opatření nám umožňuje, abychom test provedli i u nás ve škole před zkouškou. (čl. V.) Vzhledem k časové náročnosti, která může ohrozit klid a koncentraci uchazečů na samotnou zkoušku, však považujeme za podstatně výhodnější, abyste k nám do školy na zkoušku již přijeli s dokladem o testu z vlastní školy.

Nicméně přesto budeme pohotovostně připraveni takové testy provést pro ty z Vás, kdo z nějakých závažných důvodů nebude mít potvrzení k dispozici. Bližší informace Vám k tomu sdělíme na dříve ohlášené online informativní schůzce ve čtvrtek 29. 4. 2021. Prosíme však, abyste se – právě z důvodu psychického komfortu u zkoušek – této potřebě pokusili vyhnout.

Dodávám, že podle mimořádného opatření může být doklad o testování nahrazen také:   

  • dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  • b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  • certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Přeji Vám všem hodně zdraví, sil a vnitřní pohody v nelehké době a hodně štěstí do příjímacího řízení.

PhDr. Michal Grus

ředitel školy