Úřední hodiny o prázdninách

 

Úřední hodiny o prázdninách má kancelář školy každou středu od 8 do 12 hodin. Vstup do budovy školy přes vrátnici domova mládeže v Burketově ulici.