Výsledky přijímacího řízení - Lesnictví - kombinovaná forma studia

 

Rozhodnutí o přijetí uchazečů k vyššímu odbornému vzdělávání ve školním roce 2023/2024

Obor 41-32-N/01 Lesnictví – kombinovaná forma

Ředitel střední lesnické školy, jejíž činnost vykonává Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, na základě školského zákona a vyhlášky 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, rozhodl takto:

Uchazeči uvedení v pořadí 1-25 pod přidělenými registračními čísly se přijímají k vyššímu odbornému vzdělávání obor  41-32-N/01 Lesnictví  - kombinovaná forma ve Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55 od 1. 9. 2023:

 

Pořadí Registrační číslo Body Výsledek
1. 6 29 přijat
2. 1 26 přijat
3. - 5. 16 25 přijat
3. - 5. 27 25 přijat
3. - 5. 35 25 přijat
6. 5 24 přijat
7. - 8. 9 23 přijat
7. - 8. 10 23 přijat
9. - 10. 19 22 přijat
9. - 10. 31 22 přijat
11. - 15. 12 20 přijat
11. - 15. 18 20 přijat
11. - 15. 20 20 přijat
11. - 15. 22 20 přijat
11. - 15. 29 20 přijat
16. 17 19 přijat
17. - 18. 13 18 přijat
17. - 18. 28 18 přijat
19. - 20. 2 17 přijat
19. - 20. 8 17 přijat
21. 14 16 přijat
22. 24 15 přijat
23. - 24. 3 13 přijat
23. - 24. 26 13 přijat
25. 34 12,8 přijat
26. 4 12,6 nepřijat
27. 21 12,4 nepřijat
28. 33 12,2 nepřijat
29. - 33. 7 8 nepřijat
29. - 33. 11 8 nepřijat
29. - 33. 15 8 nepřijat
29. - 33. 25 8 nepřijat
29. - 33. 30 8 nepřijat
34. 32 7 nepřijat
35. 23 0 nepřijat

  

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle §81-83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k řediteli školy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

 

                                                                                                                                                     PhDr. Michal Grus, v.r.

                                                                                                                                                         ředitel školy

Zveřejněno: 14. 6. 2023