Vyšší odborná škola: Kritéria přijímacího řízení pro přijímání do školního roku 2024/2025

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY LESNICKÉ

1.      kolo

obor 41-32-N/01 Lesnictví, kombinovaná  forma studia

 

Termín podání přihlášky: do 31. května 2024

Termín přijímacího řízení (rozhodnutí): 14. června 2024

Počet přijímaných: 28

Ve školním roce 2023/2024 se na VOŠL nekonají přijímací zkoušky. Uchazeči budou přijati podle pořadí, které bude vytvořeno na základě bodového zisku v níže uvedených kritériích hodnocení.

 

Kritéria hodnocení v přijímacím  řízení:

a) Studijní prospěch

  • pololetní vysvědčení posledního ročníku studované střední školy: 30 bodů

 (Od základní hodnoty 30 bodů, která odpovídá studijnímu průměru 1.00, se odečítá za každou desetinu průměru 1 bod.)

 

b) Ostatní kritéria

  • opakovaný zájem o studium: 15 bodů

(Body obdrží ten uchazeč, který podával přihlášku alespoň jednou v přechozích třech přijímacích řízení a nebyl přijat z kapacitních důvodů.)

 

c) Doplňkové kritérium (v případě rovnosti bodů)

O konečném pořadí v případě rovnosti bodů rozhoduje 1. opakovaný zájem o studium, 2. průměrný prospěch z celého čtvrtého ročníku studované střední školy.

 

Celkový maximální počet bodů v přijímacím řízení: 45 bodů

V přihlášce musí být vyplněny všechny údaje požadované podle předtisku a studijní výsledky musí být ověřené střední školou.

Součástí přihlášky je ověřená kopie maturitního vysvědčení a zdravotní způsobilost.

 

V Písku 12. 3. 2024

                                                                                                                 PhDr. Michal Grus

                                                                                                                      ředitel školy