Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Arboretum

Čtyři pětiny areálu školy pokrývá zeleň. Většinu z toho představuje školní arboretum – botanická zahrada specializovaná na stromy a keře, s dobře udržovanou parkovou úpravou.

Cílevědomé budování arboreta započalo v roce 1913 z popudu prof. Františka Salače. Původně bylo vysazeno 250 druhů dřevin, v současné době je v areálu školy a arboreta kolem 1500 jedinců dřevin v 350 taxonech.

Hlavní část arboreta je zaměřena především na ukázky nejdůležitějších druhů domácích i introdukovaných dřevin uplatňovaných v lesnictví. Ty byly vysazovány do skupin - společenstev dřevin (včetně podrostových synusií) se stejnými či velmi podobnými nároky na stanoviště. Základním posláním arboreta je výuka žáků a studentů školy (poznávání dřevin a jejich ekologických nároků), ale je určeno i pro odbornou a laickou veřejnost. Významná je také funkce estetická a zdravotní.

O arboretum je průběžně pečováno, škola k tomu účelu zaměstnává zahradníka. Jsou zde organizována slavnostní shromáždění všech zaměstnanců, žáků a studentů školy při příležitostech zahájení a ukončení školního roku, předávání vysvědčení aj.

Ministerstvem kultury ČR bylo vyhlášeno kulturní památkou od 1. dubna 2008. Arboretum lze navštívit pro předchozí dohodě. Můžete tak zhlédnout více než 3 hektary zajímavě založené a již téměř sto let s pečlivostí a citem vytvářené zeleně uvnitř města.


Vyšší odborná škola lesnická a
Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga,
Písek, Lesnická 55

  • Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek
  • Tel.: (+420) 382 506 111
  • E-mail: lespi@lespi.cz
Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek

Partneři školy

zobrazit všechny partnery a sponzory

VOJENSKÉ LESY A STATKY ČR, s.p. Jihočeský kraj LESY ČR

Národní park Šumava Krajské školní hospodářství, České Budějovice Lesy města Písku

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola
Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55

Adresa: Lesnická 55, 397 01 Písek, Tel.: (+420) 382 506 111, E-mail: lespi@lespi.cz

Facebook YouTube

Copyright VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek Všechna práva vyhrazena

Webdesign CzechProject spol. s r.o. Redakční systém CzechProject spol. s r.o.