25. 2. 2010 - Metody výuky pro 1. stupeň ZŠ

Seminář pro odborné zpracovatele vzdělávacích programů vedla Mgr. Englická, která prezentovala metody a možnosti motivace pro 1. stupeň ZŠ. Jednotlivé metody budou dle výběru zpracovatelů zapracovány do vzdělávacích programů.