Prezentační soutěž žáků ZŠ a SŠ Jihočeského kraje – 11. 5. 2018 VŠERS České Budějovice

Zmíněné soutěže s ekologickou tématikou „Bádáme o všem, co nás zajímá“ (věnované 100. výročí vzniku Československa) se zúčastnil Ondřej Turek (třída 3. B) s velmi zdařilou prezentací týkající se změny krajiny po vybudování vodního díla na řece Želivce, jak se tato změna promítnula do života mnoha lidí a jaký je význam vody v krajině. S uvedenou prezentací potvrdil opět první místo, jako v předchozím ročníku pořádání stejné soutěže. 

Účastnil se také Matyáš Rákosník (třída 1. A) s prezentací, která se týkala života mládeže dnes a před 100 lety, přednesl velmi zdatně tuto problematiku s ohledem k některým tématům v oblasti ekologie, zdraví atd. Obsadil třetí místo.

Štěpánka Špinderová (třída 1. A) vystoupila s pěknou prezentací o lípě – o národním stromu. Všem zúčastněným moc děkuji a věřím, že budou stále tak dobře reprezentovat lesnickou školu na soutěžích s ekologickou a přírodovědnou tématikou.

 

Lesu zdar Jan Kukrál