Aby byla výuka efektivní

Aby byla výuka pro žáky opravdu efektivní, musí  vedle hodnotného výkladu provedeného vyučujícím splňovat  názornost a jedná-li se o odborný předmět, též plnou informovanost o nových metodách či technologiích.

Toto se též daří realizovat při výuce v tematickém celku „Chemické prostředky používané v lesním hospodářství“, kde vyučující ochrany lesů a přírodního prostředí  úzce spolupracuje s Ing. Petrem Vovesným, pracovníkem L.e.s.  CR  spol. s r.o. distributorem chemických prostředků a aplikační techniky určené pro lesní hospodářství.

Vedle přednášky provedené panem Ing. Petrem Vovesným, která probíhá vždy jedenkrát ve školním roce a to v prostorách  auly školy z důvodu velkého zájmu žáků, je v učebně lesnické zoologie, ochrany lesů a přírodního prostředí stálá expozice nově používaných herbicidů, insekticidů, fungicidů, arboricidů, rodendicidů, repelentů a aplikační techniky na uvedené chemické prostředky.

Vzhledem k ochotě pana Ing. Petra Vovesného nadále spolupracovat a vzhledem k opravdovému  přínosu pro žáky  bude v této činnosti dále pokračováno.

 

Zprávu podává:  Ing. František David

Učitel lesnické zoologie, ochrany lesů  a přírodního prostředí 

V Písku dne 23.5.2019