AŽ NÁM NA JAŘE VYKVETOU…

aneb: NA OKRAJ JEDNÉ NETRADIČNÍ AKCE K PŘIPOMENUTÍ HOLOCAUSTU

Středoškolský klub Master Team je zapojen v projektu Krokus, který vznikl v Irsku a v současné době funguje v řadě evropských zemí, od Malty po Skandinávii. Projekt si klade za cíl přibližovat mladým lidem tématiku holokaustu a zvyšovat tak povědomí o nebezpečí rasismu a nesnášenlivosti. Chce studentům ukázat, jak důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem bez ohledu na jejich etnickou příslušnost, zdravotní postižení, sexuální orientaci nebo náboženské vyznání. Od nadace HETI (Holocaust Education Trust Ireland) obdržel Klub cibulky žlutých krokusů. A právě tyto cibulky prváci minulý týden ve školním arboretu vysázeli, každý jednu.  Na trávníku před historickým vchodem do lesnické školy žáci vyhloubili jamky uspořádané do  symbolického  tvaru Davidovy hvězdy, kterou byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. I žlutá barva krokusů byla zvolena záměrně.

Krokusy kvetou na konci ledna či začátkem února, kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu; ten připadá na 27. leden. Vysázením cibulek chceme dnešní mladé generaci připomenout šest miliónů Židů, kteří zahynuli během války; v tomto počtu je zahrnuto i jeden a půl miliónu židovských dětí. Nesmíme zapomenout ale ani na tisíce dalších dětí, jež se staly obětí nacistických zvěrstev.

A tak, až z okna své třídy nebo při procházce arboretem uvidíme na trávníku rozkvetlé žluté krokusy, znovu si uvědomíme strašný osud dětí, které za války zemřely. Ale tyto květiny budou zároveň důkazem, že i po těch nejstrašnějších okamžicích začíná nový život. Důkazem, že na světě je stále krása a my máme vyhlídky na lepší budoucnost….

                                                                Mgr. Milan Vavřík, vedoucí Klubu při Lesnické škole