Beseda od Úřadu práce

Naší školu navštívila pracovnice z Úřadu práce paní Bc. Ema Zajíčková. Žáky třetího ročníku seznámila s významem této instituce. Dále studentům přiblížila jejich studentské výhody. Dalším bodem besedy byly možnosti , které je čekají po ukončení studia. Žáky zaujala především část o pracovním poměru a o možnostech hledání práce.