Cvičení 3.A semenářství

V rámci cvičení v předmětu Pěstování lesů – lesní semenářství jsme vyzkoušeli učební pomůcky financované z projektu MZe - Centra odborné přípravy. Žáci i učitelé otestovali použití pomůcek pro sběr plodů a semen ze stojících stromů a využitelných také v arboristice.