Cvičení 3.A školkařství

V rámci cvičení v předmětu Pěstování lesů jsme poprvé využili učební pomůcky financované z projektu MZe - Centra odborné přípravy. Žáci vyzkoušeli secí stroj Egedal při výsevu žaludů v lesních školkách.