Cvičení 4.A - dron

Na cvičení předmětu Pěstování lesů jsme poprvé vyzkoušeli možnosti využití nových učebních pomůcek pořízených v rámci projektu MZe - Centrum odborné přípravy. Tentokrát jsou to drony, které jsme použili k mapování ploch holin a zjišťování stavu lesních porostů. V počátku se snažíme hlavně zvládnout řízení dronů v prostředí lesních porostů a naučit základy ovládání dronu žáky.