Cvičení z biologie 1.A

Při cvičení z biologie jsme z arboreta pokračovali přes lávku Dagmar Šimkové na sportovní stezku do městských lesů. Hlavním cílem bylo pozorování jarního aspektu v lese, určování a sběr stanovištních rostlin do jarního herbáře. Poznávali jsme také dřeviny – česky, latinsky a základní druhy i anglicky a německy. Dalekohledy jsme pozorovali vodní ptactvo.