Exkurze 1. A

V měsíci březnu v rámci exkurze navštívili žáci třídy 1.A Poněšickou oboru. Byla založena v roce 1853 s rozlohou 1664 ha. V současné době ji spravují Lesy ČR, s.p. V oboře se specializují na chov jelena evropského. Při pochůzce oborou do PR Libochovka žáci našli pár silných shozů a vyplašili několikadenní selata. Součástí exkurze byla i prohlídka Hradiště Hradec z doby bronzové.