Exkurze 2.B v Praze

Žáci třídy 2. B se 14. dubna 2015 v rámci odborné exkurze vydali do Prahy. Při prohlídce historické části Prahy si osvěžili své vědomosti z dějepisu a literatury. Navštívili katedrálu svatého Víta, prošli se Nerudovou uličkou, poseděli ve Valdštejnské zahradě, zastavili se u rodného domu Karoliny Světlé i se vyfotili u pomníku Elišky Krásnohorské. Díky tomu, že je naše lesnická škola fakultní školou Univerzity Karlovy, mohli si žáci zdarma prohlédnout skleníky i exteriéry Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK. O vtipný komentář se postarala Mgr. Věra Hroudová. Ve sklenících žáci obdivovali za křiku papoušků mohutné cykasy, velkolepou floru tropů i subtropů, ve venkovních expozicích středoevropskou květenu, sbírky jehličnanů, užitkových rostlin, ale i geopark - stálou geologickou expozici představující horniny a geologický vývoj Českého masivu. Žáci navštívili také Laboratoř studia regulačních faktorů morfogeneze rostlin Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, kde se jim věnovala doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D. Seznámili se s kultivacemi rostlin in vitro. Večer si žáci zpříjemnili návštěvou divadelního představení Bylo nás pět v Divadle ABC. Tím si připomněli nejen nesmrtelné dílo Karla Poláčka, ale v duchu se přenesli do 20. let minulého století, kdy v prostorách divadla působilo slavné Osvobozené divadlo.

Mgr. Jana Kudláková a Mgr. Lenka Polanská, Ph.D.