Exkurze - Gmunden

Dvanáct studentů  a dva kantoři střední lesnické školy měli možnost strávit týden  (27. 4. – 1. 5. 2015) v lázeňském městečku Gmunden na břehu Traunsee v Solné komoře v Rakousku. V Gmundenu se nachází školící a výzkumné středisko – Forstausbildungsstätte  Ort, které poskytuje veškeré služby v oblasti lesnictví. Z toho vyplývá, že se jednalo o pracovní pobyt, při kterém se studenti seznámili s některými oblastmi rakouského lesnictví.  Žáci pomáhali s údržbou areálu, zalesňovali, zbavovali mlaziny nežádoucích dřevin, podíleli se na údržbě geologické naučné stezky. Celý týden byl zakončen exkurzí do hornorakouského města Lince. Studneti se snažili uplatnit i své jazykové znalosti, mluvili německy, anglicky a došlo i na latinské odborné názvy. Všem se pobyt velmi líbil a jistě splnil svůj účel.

 

                                                                       Mgr. Eva Schrollová, Mgr. Jaroslav Maňák