Hodina teorie z lesnické geodézie

Při hodině teorie z lesnické geodézie, se žáci druhého ročníku seznámili s moderními přístroji pro nepřímé měření délek a s dronem, kterého škola zakoupila v rámci finančních zdrojů pro centra odborné přípravy.