Jak jsme zakládali včelí louku

Zástupci  včelařského a  sokolnického kroužku  a kroužku ochránců přírody  se sešli v arboretu SLŠ v Písku , aby společnými silami upravili a oseli  prostranství okolo sokolnických voliér  a před včelími úly. Naložili a rozvezli mnoho koleček země, další prokátrovali a rozvezli, hrabali, seli a váleli. Podařilo se zasít jetelotravní směs a na vybraná místa také medonosnou včelí louku s vysokým zastoupením bylin.  Všem pracantům děkujeme za jejich skvělou práci a vynaloženou námahu, panu řediteli za zakoupení kvalitního osiva a za zdařilé fotografie také člence fotokroužku Zuzance Veselé.

   A teď si jen přejeme,  aby hodně pršelo a všechno osivo vzešlo a obohatilo arboretum o nový zdroj pylu  a nektaru pro včely a další opylovače. Druhová diverzita směsi poskytne nejen potravu, ale také útočiště pro hmyz a motýly, kterých z naší přírody valem ubývá.

                                                                                              Za ochránce přírody  Iva Jirušová