Mše Sousedovice

Po loňském úspěšném vystoupení našich trubačů na Svatohubertské mši v  Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích jsme byli letos znovu osloveni a požádáni o zopakování této akce. Na mši se přišli podívat nejen klienti domova důchodců, ale i občané Sousedovic. Mši pana faráře Jana Turka doprovodilo pět trubačů z naší školy.