Národní kolo YPEF 2018

Ve dnech 13. a 14. června 2018 se konalo národního kolo 8. ročníku lesnické soutěže YPEF (Young People in European Forests – Mladí lidé v evropských lesích) na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Vítězná tříčlenná družstva regionálních kol se utkala v mnoha disciplínách. První den soutěžící řešili znalostní test o evropském lesnictví – 30 otázek v anglickém jazyce. Poté odborná porota hodnotila krátké prezentace družstev v anglickém jazyce na téma „Deciduous trees and their composition in our forests. View for the future?“ „Listnaté dřeviny a jejich zastoupení v našich lesích. Výhled do budoucna?“. Následující den probíhala praktická část soutěže v českém jazyce v arboretu Školního lesního podniku České zemědělské univerzity – z myslivosti, ochrany lesa, pěstování lesa, botaniky, dendrologie, dendrometrie, dřevařství, těžby a ekologie. Tým třetího ročníku Šárka Heřmánková, Aneta Hroncová a Marie Voráčková výborně reprezentovaly naši lesnickou školu a obsadily třetí místo v silné konkurenci gymnázií a lesnických škol.