Perníčky pro Středisko rané péče v českých Budějovicích

Naši žáci se opět zapojili do charitativní činnosti a vytvořili perníčky pro Mikulášskou sbírku na pomoc Středisku rané péče v Českých Budějovicích (Společnost pro ranou péči poskytuje odborné služby, podporu a pomoc rodinám, ve kterých se narodilo dítě s postižením)

Děkujeme všem „pekařům“ J