Pomoc 1.A lesní školce v Olešné

Firma Rusteva s. r. o., vlastnící lesní školku v Olešné, poskytla naší škole sponzorský dar
ve výši 10 000 Kč na vydání almanachu ke 130. výročí Lesnických škol v Písku.
Na oplátku přijeli 22. dubna žáci třídy 1. A pomoci do Olešné.
Pracovali v lesní školce, ve sklenících s okrasnými dřevinami i přímo v prodejně.
Jako odměnu si odnesli nejen poděkování a pochvalu zaměstnanců školky, ale i znalosti
z pěstování lesních a okrasných dřevin i pěstování rododendronů in vitro.

Mgr. Jana Kudláková