Prohlídka hřebčince a záchranky

V úterý 27. 6. 2017 třída 3. A v rámci Dne ochrany člověka za mimořádné situace navštívila Zemský hřebčinec  Písek a záchrannou službu Písek. Ve hřebčinci žáci pozorně sledovali výklad Ing. Štěrbové, Ph.D. Na „záchrance“ se jim věnoval vedoucí lékař MUDr. Němeček a jeho mladší kolegové při prohlídce zásahových vozů. Bez zaváhání všichni žáci přiložili ruku k dílu a pomohli vynést materiál na středisko. Celý den byl nabitý informacemi a pro všechny velmi zajímavý.