Prohlídka legiovlaku

            23. března 2015 si rozšířily své dějepisné znalosti třídy 1. A a 1.B komentovanou prohlídkou legiovlaku. Ten je jakýmsi pojízdným muzeem Čs. obce legionářské. Nyní má 12 nejpoužívanějších typů vagónů, které sloužily po 1. světové válce na transsibiřské magistrále. Žáci si mohli udělat představu o náročnosti návratu ruských legií do vlasti. Trasa 8 000 km jen po souši,  62 000 vojáků, 12 000 koní, vlastní pošta, obchody, několik pojízdných nemocnic, zásobování stovky kilometrů na obě strany magistrály, neustále boje s bolševiky.

            Projekt legiovlaku je také impozantní. Celá akce bude trvat pět let a postupně jsou připojovány další renovované vagóny. Kvalitně připravená akce velmi zaujala většinu žáků.

 

                                                                                              PhDr. Libor Šimůnek

                                                                                              Ing. Zbyněk Skřivan