Realizace projektu

V rámci předmětového cvičení z ochrany lesů a přírodního prostředí se zúčastnili žáci IV.A ročníku založení remízku jako součást rozšíření územního systému ekologické stability krajiny.

Za účelem obnovy přirozených stepních společenstev a vnesení biodiverzních prvků do zemědělské krajiny, zemědělskou činností postižené, byl udělen grant, který získala nezisková organizace Sázíme stromy pro svůj projekt, který je realizován ve spolupráci s městem Písek.