Školení učitelů pro práci s interaktivní tabulí

15. května 2013 se učitelé VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek zúčastnili kurzu SNB2 Dovednosti pedagoga s interaktivní tabulí SMART Board – mírně pokročilý.