Soutěž odborných lesnických dovedností SOLD 2017

V termínu 25.-26.9.2017 proběhl již 13 ročník soutěže Lesnických škol v Písku, v jejich školním arboretu. Letošní ročník byl bez mezinárodních závodníků a bez závodníků našich sociálních partnerů. Bylo to z toho důvodu, že jsme měli dostatečný počet našich školáků. Bylo 10 tříčlenných družstev a z toho 4 družstva dívčí.

Soutěží se v 8 lesnických disciplínách. Při soutěži probíhá doprovodný program pro veřejnost, který se skládá např. v soutěži zatloukání hřebíků, ukázky práce harvestoru a vyvážecí soupravy, dřevosochařství apod.

Celá soutěž je přístupná pro veřejnost a současně slouží k prezentaci školy především pro žáky základních škol. Účast byla vysoká a je možné konstatovat, že se zúčastnilo přes 150 žáčků.

Děkujeme všem sponzorům, rozhodčím a pořadatelské službě za bezproblémovému průběhu soutěže.

Všichni, se již těšíme, na příští ročník.