Terénní úpravy v okolí židovské synagogy

Již třetí dvacetičlenná skupina lesáků, složená převážně z žáků 2.B, doplněná o 1.A a 3A. pomáhala s terénními úpravami bezprostředního okolí židovské synagogy, takže tato utajená a opomíjená stavba byla definitivně vysvobozena ze zajetí křovin a popínavého břečťanu. Tím výpomoc Židovské obci v letošním kalendářním roce končí a projekt bude pokračovat až zjara. Do té doby ale Středoškolský klub při lesnických školách, který pomoc organizuje, uspořádá pro zapojené žáky tři výlety do Prahy, spojené s prohlídkou starého židovského města.