Těžební praxe 2.B

Žáci druhých ročníků v měsíci červnu absolvovali těžební praxi na školním polesí. Praxe byla zaměřena na základní nácvik práce s motorovou pilou.