Těžební praxe 3.B

V měsíci únoru proběhly na školním polesí těžební praxe žáků třetích ročníků, které byly zaměřeny na pracovní činnosti v obnovní těžbě. Kromě ovládání motorové pily při kácení, odvětvování a následné manipulaci, žáci prováděli i její údržbu. Studenti v daném porostu navrhli pracovní postupy pro určenou technologii. Dalším cílem praxe bylo vykonávání pracovních postupů při druhování dříví, adjustaci sortimentů a následného příjmu vytěženého dříví. Žáci po celou dobu práce vedli evidenci dříví. Po skončení práce si studenti zkusili vystavit výkonovou normu na těžbu a soustřeďování.