Těžební praxe

Ani extrémně teplé počasí nezastavilo konání těžebních praxí žáků druhých ročníků v lesích Krajského školního hospodářství. Cílem praxe bylo osvojit si základní postupy při práci z motorovou pilou a hlavním ručním dřevorubeckým nářadím.