Týdenní praxe v lese

14 žáků 2. ročníku střední lesnické školy se ve 2. týdnu v dubnu zúčastnilo u Domažlických městských lesů s.r.o. praktické výuky. Týdenní praxe v lese byla zaměřena na pěstební činnost. Žáci zejména pomáhali s výstavbou dřevěných oplocenek, minioplocenek (3x3m) a zalesňovali jedle, buky a javory. V lese čekalo kluky mnoho překvapení - např. našli jelení shozy, pozorovali mloka skvrnitého a na hájenském revíru Bystřice viděli pozůstatky dřívější vesnice. Akce byla organizátory velmi dobře připravena, za což jim patří poděkování. Poděkování náleží i žákům, udělali kus práce. Dále navštívili rozhlednu na vrchu Čerchov, přírodovědné muzeum Chodska v Klenčí pod Čerchovem a besedovali s pracovníky CHKO Český les a s lesním personálem městských lesů. Zdařilá akce.