Ukázka odbornosti

Setkání studentů píseckých domovů mládeže.

             18.března 2015 proběhlo tradiční setkání studentů z píseckých středních škol a učilišť, zástupců středoškolských domovů mládeže. Odpoledne proběhlo v arboretu lesnických škol v Písku. Setkání se zúčastnili studenti z domova mládeže Budějovická, z domova mládeže Sovova  a z pořádajícího domova mládeže lesnických škol.

             Úvod podle tradic a zvyků lesáků a myslivců náleželo členům trubačského kroužku. Po odeznění zvuků borlic a lesnic přivítala všechny účastníky, studenty i pedagogy, vedoucí vychovatelka domácího domova mládeže Mgr. L. Ušatá. Celé arboretum, kde se setkání uskutečnilo, jeho historii a současnost, ukázal ing. Holkup.

             Poté již své umění předváděli mladí lesáci. Byly předvedeny ukázky výcviku psů loveckých plemen pod vedením F. Jareše. Studenti předváděli základní i náročné disciplíny z abecedy loveckých dovedností. Vedle poslušnosti, vodění na řemeni, následování museli psi ukázat i odložení, slídění, následování a další.

            V ukázce sokolnického kroužku (vedoucí P. Čermák) předvedli studenti – sokolníci, členové píseckého střediska klubu sokolníků ČMMJ, základní druhy dravců, vypouštění a přivolávání dravců, nácvik lovu.

            Celé odpoledne bylo zakončeno královskou mysliveckou disciplínou. Ukázka vábení jelenů byla vrcholem celého odpoledne. Bylo slyšet troubení mladého i starého (silného jelena).

Akce byla zhodnocena ze strany studentů velmi dobře a předvedením ukázek byli studenti odměněni potleskem.

           

Petr Dygrýn, student čtvrtého ročníku