Věneček 2018

   Ve středu 5. prosince 2018 chodil nejen Mikuláš s andělem a čerty, ale také se konal závěrečný ples podzimních tanečních kurzů. Po slavnostním nástupu spojeném se vzájemným předáváním  dárečků a růží mezi tanečníky poděkovali manželé Zachovi za velkou snahu  a dobré chování  absolventům kurzu.

    Naši žáci  již tradičně jako poděkování věnovali paní Zachové květinu a jejímu manželovi                dva páry bažantů.Ples proběhl za účasti rodičů a dalších příbuzných našich žáků a byl plný tance, soutěží a dobré nálady. Tančilo se až do půlnoci a kapela dokonce i přidávala.

   Na letošní taneční kurzy budeme všichni rádi vzpomínat……