Zjišťování četnosti ploskohřbetky smrkové

Stalo se již takřka pravidlem, že v průběhu měsíce října žáci 4. ročníku provádějí zjišťování četnosti ploskohřbetky smrkové na Lesní správě Nové Hrady. Bylo tomu i ve školním  roce 2018/2019.  Foto zachycuje  žáky při práci, kde si prakticky ověřují vše, co bylo teoreticky zvládnuto. Dále je zvláště pozitivní na této skutečnosti, že žáci se při této práci  dostávají do kontaktu s pracovníky  Lesní správy a tak získávají konkrétní představu o své pracovní profesi, na kterou jsou v rámci studia připravováni.

 

 Zprávu podává:  Ing. František David

                            učitel ochrany lesů a přírodního prostředí