Zpráva o účasti na akci

Dne 2.5.2019 se zúčastnila skupina žáků ze II.A a II.B ročníku realizace výzkumného projektu prováděného ČSAV v Českých Budějovicích s názvem Monitoring klikoroha borového.

Výzkumný projekt probíhá na Lesní správě Klášterec a jeho úkolem je zjistit výskyt klikoroha borového (Hyllobius abietis) a jeho stupeň výskytu na příslušných lokalitách s následnou ochranou a  obranou před tímto škůdcem.

Výzkumného projektu se účastnili tito žáci: 

              II.A ročník:  Nocarová Simona, Přibil Zdeněk, Rákosník Matyáš

              II.B ročník: Podlahová Lenka,  Rešl František, Vodrážka Jakub  

V čem možno očekávat přínos:

  - žáci získali poznatky nad rámec běžné informovanosti lesnického provozu,

  - účastníci, každý ve své třídě, budou podrobně informovat o celém průběhu výzkumného projektu,

  - je předpoklad, že na základě zjištěných informací dojde k vytvoření práce  pro školní kolo SOČ,

  - účast žáků na výzkumném  projektu jistě přispěje k tzv. zviditelnění VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga v Písku a to jak na LS    Klášterec, kde jak uvádím, je realizován výzkumný projekt, tak na vědeckém pracovišti ČSAV v Českých Budějovicích,

 

RNDr. Petr Doležal, Ph.D. jako organizátor celé odborné akce při závěrečném hodnocení  vyjádřil  spokojenost s činností žáků.  Projevem opravdové spokojenosti bylo i to, že žáky pozval na vydatnou večeři do kvalitní restaurace a též zmínil, že by přivítal nadále pokračovat ve spolupráci.

 

 V Písku dne:  3.5.2019

                                                                           Zprávu podává:  Ing. František David

                                                                           učitel lesnické zoologie, ochrany lesů a přírodního  prostředí