AKTIVITAMI NABITÉ ODPOČÍTÁVÁNÍ

A je to konečně tady! Začal poslední týden školy, a my se už  vidíme na prázdninách. Aby však byl zbývající čas vyhrazený ke studiu řádně využit, vyrazili jsme v pondělí 24. června  ještě na poslední exkurzi. Jak bývá naším zvykem, okořeněnou něčím navíc. Začali jsme prohlídkou Milevského kláštera, kde jsme se z úst naší průvodkyně dozvěděli řadu zajímavostí a souvislostí. Součástí prohlídky byla i kancelář tehdejšího lesního správce, kde jsme kromě trofejí měli možnost vidět i historickou lesnickou uniformu a v minulosti v lesnictví používané pomůcky a nástroje. Samozřejmě jsme se zvěčnili u památné, přes 25O let staré lípy na nádvoří kláštera.

Přímo v terénu v arcibiskupských lesích jsme se v doprovodu místního pracovníka seznámili s praktickými záležitostmi týkajícími se těžby, transportu, zpracování a prodeje dřeva v církevních lesích, konkrétně spadajících pod Strahovský klášter. Tuto skutečnost jsme si propojili s naší nedávnou návštěvou knihovny Strahovského kláštera (viz předcházející fotoreportáž).

V odpoledních hodinách v kulturně historickém pokračování exkurze jsme se opět prošli Prahou, tento-krát ve stopách Jana Nerudy, vzhledem k tomu, že jsme tohoto velikána české literatury nedávno pro-bírali v češtině. A aby naše češtinářka měla dvojnásobnou radost (a my taky něco už nyní udělali pro  úspěšnou maturitu), exkurzi jsme zakončili návštěvou Národního divadla – představení Erbenovy Kytice.

Z úterní závěrečné porady se v naší třídě „vylouplo“ devět žáků s vyznamenáním, mimochodem stejný počet jako v pololetí. Ale přeci jen, v něčem jsme se oproti pololetí zlepšili. Máme už dokonce tři žáky se samými jedničkami, kteří si místo v naší fotogalerii určitě zaslouží; jsou to tradičně Julie s Honzou a nově Jarda; přičemž Julie byla i za své další aktivity oceněna starostou města Písku.

Středeční opékání buřtů je už taky klasická třídní aktivita a neformální zakončení školního roku. Pátku se snad brzy dočkáme a hurá na prázdniny. Krásné léto přejeme i Vám všem, kteří jste nás celý rok sledovali.

                                                                                                                                           Mgr. Milan Vavřík, třídní učitel