Biologická olympiáda

Ve školním kole biologické olympiády na téma „Nepřátel se nelekejte, na množství nehleďte!“ studenti řešili testové otázky, praktické laboratorní úlohy (mikroskopovali trichomy rostlin) a určovali 15 rostlin a 15 živočichů.