BUŘTY, KYTARY A VELKÉ FINÁLE

Mladé tělo se rychle zregeneruje a tak už následující den jsme podnikli pro letošní školní rok poslední třídní akci. Školní rok jsme v září zahájili opékáním buřtů a stejně jsme ho symbolicky i zakončili. Při té příležitosti jsme celý prvák i neformálně zhodnotili a na závěr své hlasivky prověřili vcelku artikulovaným  zpěvem za doprovodu tří kytar.

Formální zhodnocení a předání vysvědčení bylo už jen pověstnou třešničkou na dortu. Dozvěděli jsme se, že máme nejnižší absenci ze všech tříd, nejlepší studijní průměr na škole a taky nejvíc vyznamenaných žáků, 11 (slovy: jedenáct). Dokonce tři z našich řad mají samé jedničky. To si už zaslouží pochvalu a obdiv. Odhoďme falešnou skromnost - prostě – jsme nejlepší; „výběrová třída.“

Jestli je vůbec možné těšit se na příští školní rok a kolik toho v jeho průběhu zase společně podnikneme, je to právě náš případ. Teď už ale myslíme na prázdniny.

Děkujeme všem, kteří náš celoroční fotoseriál sledovali, a přejeme Vám krásné léto.

Za 1.A třídní učitel Mgr. Milan Vavřík