Celodenní výlet do Prahy 2A

Byl to nejen Vojta, kdo žasnul, co třída 2A zase stihla v listopadu realizovat a zažít.
Vlastně bychom mohli napsat, že si jenom užívali. Celodenní výlet do Prahy byl tradičně nabitý: anglické divadlo o historii Británie – část 2 přineslo nejen nové poznatky, ale taky jsme si užívali angličtinu rodilých mluvčích. Tentokrát kromě obligátní společné fotky s protagonisty došlo i na interakci „face to face.“ Na hrdinné parašutisty z období heydrichiády jsme zavzpomínali přímo v jejich posledním útočišti - kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila i Metoděje. Události 17. listopadu jsme si připomněli hned na dvou místech: u památníku na Národní třídě a na Václavském náměstí „u koně.“ Odsud to byl už jen kousek do Národního muzea, jehož bohaté sbírky nás pohltily na celé odpoledne. Za nejnižší absenci v rámci školy a dobré studijní výsledky jsem své svěřence po čtvrtletní poradě mohl i pochválit (což není u mne tak častý jev) a až se pár jedinců doučí několik posledních desítek názvů brouků a trav, budu ještě spokojenější. Užili jsme si taky naše taneční lekce, bohužel ty právě skončily závěrečným plesem a tak se další kapitola a aktivita uzavřela. Ale nesmutníme, díváme se dopředu. Co nás v prosinci čeká? Adventní víkend v Solné komoře v Rakousku. Ale o tom zas příště.  
Mgr. Milan Vavřík, třídní 2A