Hubertská mše

V pátek 8. listopadu se v zaplněném kostele sv. Linharta v Oslově uskutečnila troubená a zpívaná Svatohubertská mše, na které naši trubači doprovázeli pěvecký sbor Sonitus. Přítomni byli i sokolníci ze sokolnického kroužku se svými dravci.