JAK 2.A ZASE „PERLILA“

V dnešním příspěvku bych se chtěl zaměřit na několik společných akcí a aktivit 2.A. Začnu odbornou exkurzí do Průhonického parku. Moje úloha třídního spočívá v předchozí přípravě - zajistit, aby vše fungovalo jak má: zařídit dopravu, zaplatit vstupy, atd., a při akci samotné se stahuji do pozadí a spoléhám na odborníka, který má na starosti vlastní průběh. Mgr. Karolína Čejková, vyučující botaniky, se toho zhostila na výbornou. Největším zážitkem pro mne ovšem bylo, že mi mimoděk předvedla výsledky svého celoročního snažení a působení v „mé“ třídě. Doopravdy jsem žasnul, jak drtivá většina žáků okamžitě a spatra na její vyzvání „sázela“ nejen české, ale i latinské názvy dřevin, travin, i všeho kvetoucího, nač jsme v rozsáhlém parku narazili. Byl to bez přehánění koncert a oběma zúčastněným stranám patří můj obdiv. – Vyučující Karolíně za to, že je to tak krásně naučila, a žákům, že se všechno tak krásně naučili. Žádný tahák, žádná nápověda od kamaráda. Jeden z mých největších zážitků s 2A. A abych neměl pocit zbytečnosti na vlastní exkurzi, odpoledne jsem převzal „otěže“ vedení zase já a s třídou jsme putovali Prahou po stopách Karla IV.

Další úspěšnou květnou akcí – a to doslova, bylo sbírání shozů ve Staré oboře. A do třetice: týdenní praxe v Národním parku Šumava. Na vlastní oči jsem se přesvědčil, že mí svěřenci umí vzít za práci a nevyhýbají se jí. Udělali dokonce víc, než se očekávalo a za to si vysloužili poděkování nejen ode mne, ale i od zástupců Parku. Ještě vysvětlivka k několika posledním fotkám. Zástupci třídy přišli před nástupem na praxi s návrhem, že bychom si po práci měli udělat nějaký anglický kroužek, protože při třech hodinách týdně během školního roku je angličtina návyková a že pokud nevyhovím, u některých hrozí „absťák“ při týdnu na praxi bez angličtiny. To prostě nešlo odmítnout. A tak kromě práce, přednášce o smyslu Národního parku, exkurze do líhně pstruhů a sportu došlo i na tu angličtinu. Zkusili jsme si dva maturitní testy a podle výsledků jsme zase o krůček blíž k úspěšné maturitě. Nezdá se to, ale zkouška dospělosti se blíží i letošní 2A. Jestli jim nasazení a elán vydrží i nadále, nemám o ně vůbec strach.

                                                                                                                                                   Mgr. Milan Vavřík, třídní učitel 2.A