Odborná exkurze 1.A – část 1

Na začátku června proběhly dva dny odborných exkurzí s 1.A. Protože chci, aby z mých svěřenců vyrostli nejen odborníci na les, ale také všestranně vzdělaní mladí lidé s kulturním rozhledem, snažím se i do odborných exkurzí zakomponovat položky, které patří k tzv. „všeobecnému přehledu“ a navíc ryze odborné (a po šesti hodinách už i trochu nudné) exkurze zpestří. V tandemu s ing. Janem Kukrálem jsme pro třídu připravili – podle ohlasu – pestrou směs odborných i kulturních zastávek. Začali jsme u památné lípy, zasazené v roce 1750 u poutního kostela v Lomci. Logicky následovalo historicko-kulturní okénko a prohlídka interié-ru kostela se slavnou soškou hraběte Buquoye, zavěšenou na unikátním oltáři (podobný je k vidění jen ve svatopetrské katedrále v Římě).

Zážitkem hlavně pro budoucí myslivce byla Poněšická obora, která se může pochlubit spoustou trofejí. Kluci, když si se zájmem potěžkali ozdobu jelení hlavy prohlásili, že v budoucnu by tedy takové parohy nosit nechtěli.

Lesnické, myslivecké a rybářské expozice Muzea Ohrada s odborným výkladem místních průvodců nás také obohatily o spoustu faktů i zajímavostí. Závěr prvního dne exkurze patřil prohlídce skleníků s kaktusy a venkovní expozici bonsají u PhDr. Slaby, který s „lesárnou“ spojil celý svůj profesní život. Na první den exkurze všem účastníkům zůstaly krásné vzpomínky.

                                                                                                   Mgr. Milan Vavřík, třídní učitel