Seznamovací klub pro první ročníky

Ve čtvrtek 16. září proběhl v aule Lesnické školy v Písku úvodní seznamovací a adaptační klub pro první ročníky, 1A, 1B a 1C. Setkání organizoval Středoškolský klub při lesnické škole v Písku MASTER TEAM, který funguje nepřetržitě už od roku 1990.

Úhrnem se této akce zúčastnilo cca 80 nových žáků školy. Moderátoři stručně seznámili přítomné s historií klubu, vedoucí jednotlivých kroužků prezentovali náplň svých kroužků. Jejich vystoupení byla doplněna soutěžemi – jednak ve zručnosti a dovednosti a byly připraveny i soutěže vědomostní a z oboru lesnictví. Nejveseleji bylo asi při zatloukání hřebíků na čas nebo při ukázkách rozšifrování specifické lesnické mluvy či při poznávání vycpanin a stop zvěře. Pomyslnou palmu vítězství si odnesla 1. C. Gratulujeme!