Učební praxe pěstební třídy 1.A

V termínu od 20. do 24. března měla třída 1. A pěstební praxe. Vyzkoušeli jsme si spoustu činností, které jednou budeme zadávat svým podřízeným, až se z nás stanou lesníci.

První dva dny na nás čekalo vylepšování oplocenek (ve kterých byli hlavními dřevinami dub, javor a buk) modřínem. Vylepšování spočívá v zasazení sazenic tam, kde z nějakého důvodu chybí již zmíněná hlavní dřevina. Za tyto 2 dny jsme zasadili 1550 sazenic. Středa byla ve znamení stahování klestu. Jako zpestření jsme měli opékání buřtů a někteří si vyzkoušeli lézt po stromech s lezeckým vybavením. Poslední 2 dny jsme vylepšovali plochy smrku modřínem, kdy jsme ke každému modřínu měli za úkol dát individuální ochranu v podobě oplůtků. Při stavbě oplůtků jsme měli různorodé práce. Někdo střihal pletivo, jiný sázel, někdo zas zatloukal kůly a další k nim dával pletivo. Dohromady jsme za 2 dny postavili 155 oplůtků.

Znaveni, ale plni nových poznatků a zážitků jsme se v pátek po celém týdnu v lese vydali zpět ke svým domovům.

 

Julie Denková, 1.A