VÍTÁNÍ JARA

Co jsme na bowlingu naplánovali, to jsme – jak bývá naším dobrým zvykem – taky splnili. Zima nám přišla už strašně dlouhá, a tak jsme na začátku března vyrazili jaru naproti. První část odborné exkurze patřila Botanické zahradě v Troji, kde jsme v doprovodu odborníka během dopoledne prošli celý areál a dozvěděli se spoustu zajímavého nejen o jehličnanech a nahosemenných. Součástí prohlídky byl také skleník Fata morgana; navštívili jsme i dočasnou výstavu o exotickém koření. Znalosti z literatury jsme si prohloubili ve Strahovském klášteře. Tamní knihovna je druhá nejstarší církevní knihovna u nás s více než 280 000 tituly. I tady jsme návštěvu propojili s naší budoucí odborností: ukázali jsme si speciální vitrínu, která obsahuje knihy, jejichž hřbet a desky jsou z kůry jednotlivých u nás rostoucích stromů. A abychom knihovnu propojili i s angličtinou a večerním programem, připomněli jsme si, že k významným návštěvníkům knihovny patřila třeba lady Hamilton nebo vítěz od Trafalgaru Horatio Nelson. Hlubokým uměleckým zážitkem pak bylo představení ve Stavovském divadle s vynikající Ivou Janžurovou v hlavní roli Audience u královny. Co na tom, že jsme na internát dorazili krátce po půlnoci. Hlavní, že se celodenní program vydařil a my jsme s sebou do Písku přivezli jaro.

Fotografie poskytli: Honza, Miki, Julča a Petr.                              Mgr. Milan Vavřík, třídní 2A