Přijímací řízení

Termíny přijímacího řízení pro školní rok 2020

SLŠ – studium na střední lesnické škole

Střední odborné vzdělávání s maturitou – 41-46-M/01 – Lesnictví

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky  do 2.3.2020
termíny přijímací zkoušky 14.4.2020 a 15.4.2020
náhradní termín 13.5.2020 a 14.5.2020
počet přijímaných žáků  
termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení  

Střední odborné vzdělávání s výučním listem – 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor

1. kolo přijímacího řízení: termín podání přihlášky do 2.3.2020 
termín vyhlášení výsledků přijímacího řízení  
počet přijímaných žáků  

VOŠL – studium na vyšší odborné škole lesnické 

Vyšší odborné vzdělávání – 41-32-N/01 – Lesnictví

denní studium a dálkové studium (kombinovaná forma)
1. kolo přijímacího řízení  termín podání přihlášky do 31.5.2020
termín přijímacího řízení